LeftLeftLeft
Menu dostępności
Slide image

Cennik biletów

Cennik obowiązuje od dnia 01.05.2022 r.

Bilety wstępu (z wyłączeniem karnetów rocznych) upoważniają do jednokrotnego wejścia na teren Śląskiego Ogrodu Zoologicznego.

Bilet rodzinny = 2 osoby dorosłe + 2 dzieci

1 marca – 31 października

bilet normalny:26 zł
bilet ulgowy:13 zł
bilet rodzinny:65 zł
karnet roczny125 zł

1 listopada – do końca lutego

bilet normalny:13 zł
bilet ulgowy:13 zł
bilet rodzinny:-
karnet roczny125 zł

1 marca – 31 października

bilet normalny:26 zł
bilet ulgowy:13 zł
bilet rodzinny:65 zł
karnet roczny125 zł

1 listopada – do końca lutego

bilet normalny:13 zł
bilet ulgowy:13 zł
bilet rodzinny:-
karnet roczny125 zł

Uwaga! Śląski Ogród Zoologiczny obecnie NIE OBSŁUGUJE Bonu Turystycznego.

Bilety specjalne

Tile image

1 zł

dzieci do 3-go roku życia

Tile image

1 zł

osoby niepełnosprawne

oraz osoba niepełnosprawna wraz z jednym opiekunem osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności wymagającej opieki.

Tile image

1 zł

Osoby dorosłe po ukończeniu 70 roku życia.

Tile image

1 zł

Opiekun wycieczki szkolnej

jeden opiekun na 10 dzieci w wycieczkach szkolnych

Skorzystaj z kasy z pierwszeństwem dla seniorów i osób niepełnosprawnych.

kasaSkorzystaj z kasy z pierwszeństwem dla seniorów i osób niepełnosprawnych. Kasa nr 4 przy wejściu głównym do zoo..jpg


Usługi dodatkowe

Tile image

Oprowadzanie grup zorganizowanych (90 min)

150 zł / grupa do 30 osób

Tile image

Warsztaty w pawilonie (60 min)

200 zł / grupa do 30 osób

Tile image

Wypożyczenie wózka dla dzieci

10 zł

Oprowadzanie wycieczek i zajęcia dydaktyczne wymagają pisemnej rezerwacji potwierdzonej przez pracowników Sekcji Dydaktyki i Promocji. Dowiedz się więcej: zajęcia edukacyjne.

Prawo do zakupu biletu ulgowego za 13 zł posiadają:

 1. dzieci po ukończeniu 3-go roku życia,
 2. uczniowie szkół podstawowych, dziennych szkół ponadpodstawowych oraz studenci szkół wyższych (do ukończenia 26 roku życia) za okazaniem ważnej legitymacji.
 3. członkowie NSZZ "Solidarność" na podstawie legitymacji członkowskiej (byli posiadacze „Karty Grosik”)
 4. emeryci i renciści,
 5. opiekunowie lub przewodnicy wycieczek dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Uwaga! Kupując bilet ulgowy należy posiadać przy sobie dokument upoważniający do zniżki i okazać go na prośbę pracownika zoo.

Prawo do zakupu biletu za 1 zł posiadają:

 1. dzieci do ukończenia 3-go roku życia,
 2. osoby niepełnosprawne,
 3. osoby niepełnosprawne wraz z jednym opiekunem osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności wymagającej opieki,
 4. osoby dorosłe po ukończeniu 70 roku życia - SKORZYSTAJ Z KASY Z PIERWSZEŃSTWEM DLA SENIORÓW,
 5. jeden opiekun na 10 dzieci w wycieczkach przedszkolnych i szkolnych,
 6. dzieci do ukończenia szkoły podstawowej z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka w dniu 1 czerwca

Uwaga! Bilety specjalne (za wyjątkiem dziecka do lat 3) sprzedawane są wyłącznie w kasach zoo. Nie są dostępne w biletomatach oraz w sprzedaży internetowej.

Karnet roczny

 1. imienny, dla 1 osoby wraz z dzieckiem do ukończenia 3-go roku życia,
 2. ważny rok od dnia zakupu

Karnety roczne sprzedawane są wyłącznie w kasach biletowych zoo. Nie są dostępne w biletomatach oraz w sprzedaży internetowej.

Prawo do zakupu biletu rodzinnego posiadają

2 osoby dorosłe + 2 dzieci (uczniowie szkół podstawowych, dziennych szkół ponadpodstawowych oraz studenci szkół wyższych do ukończenia 26 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji).Bilety wstępu dla uczestników grup zorganizowanych w czasie wakacji

 1. Bilety wstępu dla uczestników grup zorganizowanych w okresie wakacji w ramach półkolonii, obozów itp. (lipiec-sierpień) wydawane są na uzasadniony pisemny wniosek podmiotów zainteresowanych, tj. domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizacji pozarządowych, instytucji prowadzących w okresie wakacji Akcję „Lato w mieście” itp.
 2. Cena biletu dla uczestników w/w grupy wynosi 50% indywidualnego biletu ulgowego.
 3. Na wniosek zainteresowanego podmiotu wystawia się faktury VAT płatne przelewem.
 4. Decyzję o wydaniu tego typu biletów oraz wyrażenie zgody na płatność faktury przelewem podejmuje każdorazowo, po rozpatrzeniu wniosku Dyrektor Śląskiego Ogrodu Zoologicznego.

Bilety dla grup zorganizowanych sprzedawane są wyłącznie w kasach biletowych zoo. Brak możliwości zakupu biletów w biletomatach.


duza_rodzina_baner
Posiadaczom Karty przysługuje rabat w wysokości 50% od cen biletów normalnych i ulgowych, wynikających z cennika ŚOZ.

UWAGA! Bilety z Kartą Dużej Rodziny można nabyć wyłącznie w kasach biletowych zoo, po okazaniu kart wszystkich osób korzystających ze zniżki.

Map