LeftLeftLeft
Menu dostępności
Slide image

Co w trawie piszczy

Kampania "Co w trawie piszczy” ("Let It Grow”) czyli powrót gatunków rodzimych.

Kampania "Co w trawie piszczy, czyli o lokalnej bioróżnorodności” organizowana jest we współpracy trzech dużych europejskich organizacji przyrodniczych i naukowych: Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (EAZA), Międzynarodowego Stowarzyszenia Ogrodów Botanicznych (BGCI) i Europejskiej Sieci Centrów Nauki i Muzeów (Ecsite). Celem Kampanii jest pomoc społecznościom europejskim w bliższym poznaniu rodzimych gatunków roślin i zwierząt, żyjących w określonych ekosystemach, co może mieć znaczący wpływ na ochronę naszego kontynentu przed utratą różnorodności biologicznej i inwazją obcych gatunków.

W czym tkwi problem?

  • Przez tysiące lat rośliny i zwierzęta adaptowały się do zajmowanej przestrzeni w sieci życia, gdzie każdy gatunek pełni swoją rolę. Pełen wachlarz rodzimych gatunków występujących na określonym terenie zwany jest bioróżnorodnością. Im więcej gatunków występuje w danym środowisku, tym to środowisko jest bardziej stabilne i zdrowe. Utrata gatunków powoduje załamanie się ekosystemu i ryzyko wyginięcia rozszerza się na każdy żyjący w systemie organizm, włączając człowieka. Środowisko naturalne przekształcone przez człowieka np. przez działalność rolniczą, działania przeciwpowodziowe itp. staje się coraz bardziej nieprzyjazne żywym organizmom i naturalnym procesom.

Co zagraża rodzimym gatunkom?

  1. Zmiany w rolnictwie (intensyfikacja rolnictwa, stosowanie pestycydów i innych szkodliwych środków ochrony roślin itp.).
  2. Urbanizacja i jej konsekwencje.
  3. Pojawianie się roślin i zwierząt z innych części świata, które zaczynają konkurować o zasoby z gatunkami rodzimymi (introdukcje, gatunki inwazyjne etc.).

Jakie działania możemy podjąć?

Celem Kampanii jest dostarczenie lokalnym społecznościom wiedzy i narzędzi potrzebnych do ochrony różnorodności biologicznej, poprzez:

  • uświadomienie im znaczenia bioróżnorodności (co to jest bioróżnorodność i dlaczego jest tak ważna dla każdego z nas?),
  • zachęcanie osób indywidualnych oraz całych społeczności do tworzenia miejsc bytowania dla rodzimych gatunków roślin i zwierząt w najbliższym otoczeniu np. w ogrodach, parkach, na balkonach, a nawet w donicach na parapetach okiennych,
  • szacowanie (pomiar) bioróżnorodności w wybranych miejscach podczas organizowanych jednodniowych imprez zarówno w 2016 jak i w 2017 roku.

Muzea, ogrody botaniczne, ogrody zoologiczne i akwaria zatrudniają biologów, specjalistów od komunikacji i innych ekspertów, którzy mogą w lokalnych społecznościach być doradcami w kwestiach jak pomóc naturze. W latach 2016/17 w całej Europie będziemy organizowali różne imprezy i akcje inicjujące przywracanie zdrowego środowiska dla rodzimych gatunków i korzyści jakie one przynoszą naturze i wszystkim społecznościom.

Zapraszamy na oficjalną stronę Kampanii: http://www.letitgrow.eu/.

Map