LeftLeftLeft
Menu dostępności

Regulamin aplikacji mobilnej Śląskiego Ogrodu Zoologicznego
w Chorzowie pn."Śląskie ZOO"

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej „Śląskie ZOO” (dalej: „Aplikacja”).
 2. Właścicielem i administratorem Aplikacji jest Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie, promenada Gen. Jerzego Ziętka 7, 41-501 Chorzów (dalej: „Administrator”).
 3. Aplikację można pobrać korzystając ze sklepu internetowego:
  1. App Store – dla systemu iOS,
  2. Google Play – dla systemu Android.
 4. Aplikacja jest przeznaczona dla wszystkich zwiedzających odwiedzających Śląski Ogród Zoologiczny (dalej: „Użytkownicy”).
 5. Pobranie Aplikacji ze sklepu internetowego na urządzenie mobilne jest bezpłatne.
 6. Korzystanie z Aplikacji jest możliwe dla wszystkich Użytkowników, zarówno podczas wizyty na terenie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, jak i poza nim. W czasie przebywania Użytkownika poza terenem Ogrodu wybrane funkcje aplikacji nie będą dostępne.
 7. Użytkownik ma możliwość rejestracji Konta Użytkownika (dalej "Konto") i powiązania z nim Aplikacji. Posiadanie Konta Użytkownika nie jest wymagane do korzystania z Aplikacji, jednak umożliwia dostęp do jej dodatkowych funkcji.
 8. Pobranie i zainstalowanie na urządzeniu mobilnym Aplikacji przez Użytkownika oraz utworzenie Konta Użytkownika oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

Pełny tekst regulaminu znajdziesz w pliku "Regulamin aplikacji mobilnej".

Map