LeftLeftLeft
Menu dostępności
Slide image

Ape Campaign

Kampania edukacyjna EAZA na lata 2010/2011, dotycząca ochrony małp człekokształtnych.

Małpy człekokształtne, do których zalicza się goryle, szympansy, bonobo, orangutany oraz gibony to niezwykle interesująca grupa zwierząt zamieszkujących tropikalne lasy Afryki i Azji i. Choć zaliczane są do małp, człekokształtne odróżniają się od innych naczelnych szeregiem wspólnych cech, do których należą m.in. : duże rozmiary ciała, brak ogona, odmienna budowa zębów trzonowych, ramiona dłuższe od nóg, szeroka klatka piersiowa, specyficzna budowa stawu barkowego zwiększająca elastyczność ich ramion, a także niespotykana u żadnych innych zwierząt inteligencja.

Niestety tę piękne, ciekawe i tak nam bliskie zwierzęta są stale zagrożone wyginięciem na skutek licznych polowań, wycinania lasów, które są ich środowiskiem życia oraz chorób i działań wojennych. Uważa się, że w przeciągu kilkudziesięciu lat co najmniej kilka spośród 23 gatunków małp człekokształtnych bezpowrotnie zniknie z powierzchni Ziemi, jeśli już teraz nie przyłączymy się do ich ochrony. Większość z nich uznana została przez IUCN (Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody) za gatunki zagrożone wyginięciem (status EN) lub krytycznie zagrożone wyginięciem (status CR). W niektórych przypadkach niezbędne jest natychmiastowe podjęcie czynnej ochrony. Przykładem takich zwierząt niech będą chociażby gibony z wyspy Hainan (Nomascus nasutus hainanus), które przy populacji liczącej zaledwie około 20 osobników znajdują się na granicy zagłady, czy też goryle z podgatunku Cross River, których pozostało na świecie jedynie około 400 sztuk…

Na świecie podejmowanych jest wiele działań mających służyć ochronie małp człekokształtnych, w wiele spośród nich angażują się również ogrody zoologiczne oraz liczne instytucje pokrewne. Na uwagę zasługują przede wszystkim cztery projekty ochroniarskie, które „swym zasięgiem” obejmują wszystkie gatunki małp człekokształtnych oraz najważniejsze zagrożenia, przed którymi one stoją. Należą do nich: ochrona goryli i szympansów w rezerwacie Dja w Kamerunie, edukacyjny program „zielonych czapeczek” realizowany w Kongo, projekt ochrony gibona czarnego wschodniego oraz program ochrony orangutanów na obszarze Kinabatangan w Indonezji.

Cele Kampanii na Recz Małp Człekokształtnych:

  1. Wzrost świadomości oraz wiedzy na temat życia małp człekokształtnych.
  2. Zwiększenie ochrony środowiska naturalnego i zmniejszenie utraty ich siedlisk.
  3. Redukcja liczby polowań i nielegalnego handlu małpami, zarówno okazami żywymi, jak również wykonanymi z nich wyrobami.
  4. Zmiana zachowań konsumenckich, które wpływają na środowisko życia małp i ich liczebność.
  5. Zebranie 1 mln € na założenie fundacji, która finansowo wesprze ochronę małp człekokształtnych.

Wszystkie te punkty są niezwykle istotne dla osiągnięcia celu nadrzędnego Kampanii, jakim jest uzyskanie trwałego wkładu w podtrzymanie ochrony małp człekokształtnych oraz ich środowiska naturalnego.

O szczegółach kampanii przeczytać można na stronie: http://www.apecampaign.org

Map