LeftLeftLeft
Menu dostępności

Regulamin ZooPrzyjaciele 2024

 1. Akademia ZOOPrzyjaciele działa na terenie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie
  i stanowi cykl 12 eventów edukacyjnych:

a) Dzień Kota,

b) Noc Sów

c) Dzień Ziemi

d) Dzień Pingwina

e) Dzień Pszczoły

f) Dzień Dziecka

g) Dzień Lasów Deszczowych

h) Dzień Tygrysa

i) Dzień Lwa

j) Dzień Zwierząt

k) Dzień Pantery Śnieżnej

l) Mikołajki w ZOO

 1. ZOOPrzyjaciel może zostać każdy, bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, status społeczny itp.
 2. Warunkiem udziału w wydarzeniach realizowanych w ramach Akademii ZOOPrzyjaciół jest przybycie do zoo w dniu danego wydarzenia oraz wejście na teren ogrodu na podstawie zakupionego biletu wstępu, karnetu lub otrzymanego zaproszenia.
 3. Udział w Akademii ZOOPrzyjacele jest dobrowolny i nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych zobowiązań.
 4. W czasie pierwszego wydarzenia, w którym ZOOPrzyjaciel bierze udział, konieczne jest pobranie Indeksu ZOOPrzyjaciela oraz jego zarejestrowanie, poprzez wypełnienie otrzymanego formularza zgłoszeniowego. Zarówno Indeksy, jak i formularze zgłoszeniowe dostępne są u pracowników zoo obsługujących dane wydarzenie.
 5. Każdy uczestnik Akademii ZOOPrzyjaciół może być przypisany tylko do jednego Indeksu.
 6. Podczas każdego wydarzenia Śląskiego Ogrodu Zoologicznego uczestnicy powinni powinni zabrać ze sobą Indeks i zgłosić się do pracownika ZOO w celu zebrania potwierdzenia udziału w evencie. Potwierdzeniem będzie okolicznościowa pieczątka wbijana na zakończenie każdego wydarzenia do Indeksu ZOOPrzyjaciół. Dodatkowo fakt ten powinien zostać odnotowany przez pracownika zoo na zbiorczej liście uczestników Akademii ZOOPrzyjaciół.
 7. W czasie ostatniego wydarzenia w cyklu, tj. Mikołajek , spośród ZOOPrzyjaciół, którzy w ciągu roku zbiorą najwięcej punktów wyłonieni zostaną laureaci Akademii, którym wręczone zostaną nagrody:

a) Zdobywca I miejsca otrzyma karnet roczny do zoo na 2025 rok w ilości 1 szt. oraz zestaw dodatkowych upominków (gadżetów ZOO);

b) zdobywca II miejsca otrzyma jednorazowe dwuosobowe zaproszenie do zoo ważne w roku 2025r. oraz zestaw dodatkowych upominków (gadżetów ZOO);

c) zdobywca III miejsca otrzyma jednorazowe jednoosobowe zaproszenie do zoo ważne w roku 2025 oraz zestaw dodatkowych upominków (gadżety ZOO).

d) Uczestnicy zdobywają punkty poprzez udział w teście składającym się z 20 pytań, gdzie każda poprawna odpowiedź na pytanie nagradzana jest 1 punktem oraz za uczestnictwo potwierdzone pieczątką w każdym wydarzeniu organizowanym przez Śląski Ogród Zoologiczny, które również nagradzane jest 1 punktem.

e) Maksymalna liczba punktów, jaką uczestnik może zdobyć, to 20 punktów za test oraz dodatkowo punkty za pieczątki, a także punkty dodatkowe za udział w wielu wydarzeniach - maksymalnie 91 punktów.

f) Każda pieczątka otrzymana za uczestnictwo w wydarzeniu jest warta 1 punkt. Udział w kilku wydarzeniach, a tym samym posiadanie kilku pieczątek jest nagradzany punktami dodatkowymi.

g) Wzór obliczania punktów z pieczątek i punktów dodatkowych:

Liczba punktów = 1p + (1p + 2d) + (1p + 3d) + (1p + nd)...+ (1p + 12d), gdzie "p" to punkt za samą pieczątkę, a "d" to ilość dodatkowych punktów za udział w kolejnych wydarzeniach.

h) Zwycięzcą zostaje osoba, która zdobędzie największą liczbę punktów.

i) W przypadku remisu, o zwycięstwie decyduje liczba punktów zdobyta w teście.

 1. Przyznane nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.
 2. Wyniki konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 3. Rejestracja Indeksu ZOOPrzyjaciela oraz udział w wydarzeniach organizowanych w ramach Akademii jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Zoo zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.02.2024r.wygasa w dniu 06.12.2024r.
 6. Osoby zgłaszające się do Konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym
  do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu Zgodnie z art. 6 ust. 1a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”. Administratorem danych osobowych jest Śląskie Ogród Zoologiczny przy Promenadzie Gen. J. Ziętka 7, 41-501 Chorzów. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej dołączonej do zgody na przetwarzanie danych.

Do pobrania:

Regulamin Akademii ZOOPrzyjaciele 2024

Map