LeftLeftLeft
Menu dostępności

Moje konto

Aby usunąć swoje konto, przejdź na stronę www.slaskiezoo.pl/admin i zaloguj się.

Po poprawnym logowaniu możesz usunąć stale swoje konto.

____

My account

To delete your account, go to www.slaskiezoo.pl/admin and log in.

After successfully logging in, you can delete your account permanently.

Map