LeftLeftLeft
Menu dostępności
Slide image

Koordynator dostępności

Kontakt z Koordynatorem Dostępności w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym

W związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na podstawie zarządzenia Dyrektora Śląskiego Ogrodu Zoologicznego nr 9/2023 z dnia 07.02.2023 r., w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie został wyznaczony koordynator ds. dostępności:

Koordynator ds. dostępności

Natalia Szyszko - Referent ds. edukacji i promocji

Kontakt z Koordynatorem

nszyszko@slaskiezoo.pl

tel. 666 031 171

Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie
promenada Gen. J. Ziętka 7
41-501 Chorzów


Do pobrania

Raport o zapewnieniu dostępności

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2023-25

Map