LeftLeftLeft
Menu dostępności
Slide image

Cennik biletów

Bilety wstępu (z wyłączeniem karnetów rocznych) upoważniają do jednokrotnego wejścia na teren Śląskiego Ogrodu Zoologicznego.

Bilet rodzinny = 2 osoby dorosłe + 2 dzieci

1 kwietnia – 31 października

bilet normalny:20 zł
bilet ulgowy:10 zł
bilet rodzinny:50 zł
karnet roczny100 zł

1 listopada – 31 marca

bilet normalny:15 zł
bilet ulgowy:5 zł
bilet rodzinny:35 zł
karnet roczny100 zł

1 kwietnia – 31 października

bilet normalny:20 zł
bilet ulgowy:10 zł
bilet rodzinny:50 zł
karnet roczny100 zł

1 listopada – 31 marca

bilet normalny:15 zł
bilet ulgowy:5 zł
bilet rodzinny:35 zł
karnet roczny100 zł

Uwaga! Śląski Ogród Zoologiczny obecnie NIE OBSŁUGUJE Bonu Turystycznego.

Bilety specjalne

Tile image

0 zł

Dla seniora

Bilet wstępu dla seniora po 60 roku życia w każdą środę.*

Tile image

5 zł

Dla emeryta i rencisty

Bilet wstępu dla emeryta i rencisty do 60 roku życia w każdą środę.*

Tile image

5 zł

Dla niepełnosprawnych

Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Obowiązuje w środy w okresie 1.04-31.10.*

Tile image

5 zł

Dla grup zorganizowanych

Bilet wstępu dla uczestnika grupy edukacyjnej (dzieci i młodzież) na odpłatne zajęcia w pawilonie dydaktycznym.

*Nie obowiązuje, gdy środa przypada w święto lub dzień wolny od pracy.

SKORZYSTAJ Z KASY Z PIERWSZEŃSTWEM DLA SENIORÓW.

Usługi dodatkowe

Tile image

Oprowadzanie grup zorganizowanych

5 zł / 1 osobę

Tile image

Warsztaty w pawilonie (60 min)

5 zł / 1 osobę

Tile image

Warsztaty w pawilonie (90 minut)

7 zł / 1 osobę

Tile image

Wypożyczenie wózka dla dzieci

10 zł - tymczasowo niedostępne

Oprowadzanie wycieczek i zajęcia dydaktyczne wymagają pisemnej rezerwacji potwierdzonej przez pracowników Sekcji Dydaktyki i Promocji. Dowiedz się więcej: zajęcia edukacyjne.

Prawo do zakupu biletu ulgowego posiadają

 1. dzieci po ukończeniu 3-go roku życia,
 2. uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych,
 3. studenci szkół wyższych, do ukończenia 25 roku życia,
 4. posiadacze „Karty Grosik”,
 5. emeryci i renciści,
 6. osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim i umiarkowanym,
 7. osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym wraz z jednym opiekunem,
 8. opiekunowie lub przewodnicy wycieczek dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Uwaga! Bilety ulgowe sprzedaje się za okazaniem właściwego dokumentu.

Prawo do wejścia na teren ZOO bezpłatnie posiadają

 1. dzieci do ukończenia 3-go roku życia,
 2. osoby dorosłe po ukończeniu 60 roku życia - w każdą środę - za wyjątkiem środy, która jest świętem lub dniem wolnym od pracy - SKORZYSTAJ Z KASY Z PIERWSZEŃSTWEM DLA SENIORÓW,
 3. osoby dorosłe po ukończeniu 70 roku życia - SKORZYSTAJ Z KASY Z PIERWSZEŃSTWEM DLA SENIORÓW,
 4. jeden opiekun na 10 dzieci w wycieczkach przedszkolnych i szkolnych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych,
 5. dzieci do ukończenia 16 roku życia z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka w dniu 1 czerwca

Wstęp bezpłatny powinien być udokumentowany bezpłatnym biletem wstępu otrzymanym w kasie!

Prawo do zakupu biletu rodzinnego posiadają

2 osoby dorosłe + 2 dzieci



Bilety wstępu dla uczestników grup zorganizowanych

 1. Bilety wstępu dla uczestników grup zorganizowanych w okresie wakacji w ramach półkolonii (lipiec-sierpień) wydawane są na uzasadniony pisemny wniosek podmiotów zainteresowanych, tj. domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, instytucji prowadzących w okresie wakacji Akcję „Lato w mieście” itp.
 2. Cena biletu dla uczestników w/w grupy wynosi 50% indywidualnego biletu ulgowego.
 3. Na wniosek zainteresowanego podmiotu wystawia się faktury VAT płatne przelewem.
 4. Decyzję o wydaniu tego typu biletów oraz wyrażenie zgody na płatność faktury przelewem podejmuje każdorazowo, po rozpatrzeniu wniosku Dyrektor Śląskiego Ogrodu Zoologicznego.


duza_rodzina_baner




Posiadaczom Karty przysługuje rabat w wysokości 50% od cen biletów normalnych i ulgowych, wynikających z cennika ŚOZ.

UWAGA! Bilety z Kartą Dużej Rodziny można nabyć wyłącznie w kasach biletowych zoo, po okazaniu kart wszystkich osób korzystających ze zniżki.

Map