LeftLeftLeft
Menu dostępności

Regulamin użytkowania wózków dla dzieci

Śląski Ogród Zoologiczny udostępnia możliwość wypożyczenia wózka do przewozu dzieci za pobraniem opłaty oraz określa poniżej warunki korzystania z wózków stanowiących własność zoo:

 1. Wózki są przeznaczone do przewozu dzieci w wieku 2-6 lat, o wzroście do 120 cm, które samodzielnie utrzymują pozycję siedzącą (trzymają się burt bocznych) oraz niewielkiego bagażu podręcznego.
 2. Dopuszczalne łączne obciążenie wózka wynosi 50 kg i nie może być przekraczane.
 3. Wózek przeznaczony do przewozu dziecka na terenie ogrodu i w godzinach pracy ZOO, na czas zwiedzania wypożycza osoba pełnoletnia.
 4. Opłatę za wypożyczenie wózka wnosi się w kasie biletowej w godzinach jej otwarcia.
 5. Podstawą wydania wózka jest dowód wpłaty (paragon).
 6. Wózek może być prowadzony tylko przez osobę pełnoletnią.
 7. Całkowita odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w czasie korzystania z wózka spoczywa na opiekunie.
 8. Wózki przeznaczone są do poruszania tylko po powierzchniach płaskich i utwardzonych. Na pochyłościach i stromych nawierzchniach należy wysadzić dziecko z wózka.
 9. Zalecane jest zachowanie szczególnej ostrożności podczas przejazdu przez studzienki kanalizacyjne, nierówności alejek, kostkę brukową itp.
 10. Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu wózka w stanie niepogorszonym.
 11. Ogród zoologiczny zastrzega sobie prawo kontroli dokonywanej przez pracowników zoo i ochrony, sposobu korzystania z wózka oraz dokumentowania przypadków używania niezgodnego z regulaminem, a w szczególności: korzystania z wózka przez osoby inne niż określone w pkt. 1, m.in. dorosłe lub młodzież, przewożenia dużych bagaży itp.
 12. Pracownicy zoo oraz ochrony są upoważnieni do odebrania wózka w razie stwierdzenia nieprawidłowego jego użytkowania. W takim wypadku nie przysługuje zwrot opłaty za wypożyczenie.
 13. ZOO zastrzega sobie prawo dochodzenia od wypożyczającego pokrycia kosztów naprawy zniszczeń powstałych w przypadku nieprawidłowego użytkowania wózka.
 14. W odniesieniu do pkt. 13 osoba wypożyczająca wózek zobowiązana jest okazać dokument tożsamości i zezwolić na odnotowanie danych osobowych oraz adresu zamieszkania i PESEL.
 15. Wypożyczenie wózka jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Map