LeftLeftLeft
Menu dostępności
Slide image

Elementarz AAC - urząd przyjazny osobom z trudnościami w komunikowaniu się

W Śląskim Ogrodzie Zoologicznym realizowany jest projekt pn. „Elementarz AAC Urząd przyjazny osobom niepełnosprawnym z trudnościami w komunikowaniu się”.

W Śląskim Ogrodzie Zoologicznym realizowany jest projekt pn. „Elementarz AAC Urząd przyjazny osobom niepełnosprawnym z trudnościami w komunikowaniu się”.

Celem projektu pn. „Elementarz AAC Urząd przyjazny osobom niepełnosprawnym z trudnościami w komunikowaniu się” jest wypracowanie i wdrożenie, w oparciu o transfer i adaptację austriackich rozwiązań, nowego sposobu świadczenia usług publicznych w jednostce samorządu terytorialnego w Polsce wraz ze standardem obsługi, dla osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem, a szczególnie posługujących się wspomaganymi, alternatywnymi sposobami komunikacji. Sposób świadczenia usług oraz standard obsługi dotyczy, w szczególności, obsługi mieszkańców w urzędzie, w jednostkach świadczących różnorodne usługi dla mieszkańców.

W ramach projektu zaplanowano testowe wdrożenie wypracowanych rozwiązań w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego i w wybranych jednostkach. W ramach realizowanych działań przewiduje się, między innymi, określenie rekomendacji i instrukcji wdrożeniowych dla dalszych użytkowników i kurs e-learningowy.

Projekt jest realizowany przez:

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
  • Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego,
  • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
  • Kompetenznetzwerk Informationstechnologie zur Frderung der Integration von Menschen mit Behinderungen z Austrii.

W ramach projektu w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym:

  • przeszkolono pracowników do odpowiedniej obsługi osób ze specjalnymi potrzebami,
  • przygotowano opis zoo oraz ułatwień znajdujących się na jego terenie (tekst łatwy do czytania),
  • przygotowano trasę zwiedzania zoo odpowiednią dla osób ze szczególnymi potrzebami,
  • wprowadzono dodatkowe ułatwienia w obsłudze osób z problemami w komunikowaniu się, m.in. przygotowano tablice z piktogramami do komunikacji alternatywnej.

W ramach projektu opracowano Model Realizacji Usług Publicznych dla osób z trudnościami w komunikowaniu się. Model dostępny do pobrania w formacie PDF:

Model Realizacji Usług Publicznych dla osób z trudnościami w komunikowaniu się.

Model Realizacji Usług Publicznych dla osób z trudnościami w komunikowaniu się - tekst łatwy do czytania.

Map