LeftLeftLeft
Menu dostępności

Regulamin porządkowy Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie

I. Ogólne przepisy porządkowe.

 1. Warunkiem przebywania na terenie Śląskiego Zoo jest posiadanie ważnego biletu wstępu/zaproszenia/karnetu.
 2. Bilet/zaproszenie/karnet należy zachować do kontroli.
 3. Godziny otwarcia zoo podane są na stronie internetowej zoo.silesia.pl oraz w budynkach kas.
 4. Kasy zamykane są na godzinę, a pawilony zwierząt na 15 minut przed zamknięciem
  zoo.
 5. Wejście do zoo możliwe jest w godzinach otwarcia kas. Wszyscy zwiedzający mają obowiązek opuszczenia terenu zoo przed jego zamknięciem.
 6. W okresie od 01 października do końca kwietnia, wejście i wyjście z zoo odbywa się wyłącznie przez bramę główną.
 7. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie zoo jedynie pod opieką dorosłych.
 8. Wejście na teren zoo na podstawie zakupionego biletu, zaproszenia, karnetu lub przepustki jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

II. Na terenie Śląskiego Zoo obowiązuje bezwzględny zakaz:

 1. Przebywania zwiedzających na terenie zoo po godzinach zamknięcia.
 2. Nadmiernego zbliżania się do zwierząt i ich drażnienia.
 3. Karmienia zwierząt.
 4. Wrzucania do klatek i na wybiegi śmieci i wszelkich innych przedmiotów w tym żywności.
 5. Przebywania osób będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 6. Spożywania alkoholu poza terenem punktów gastronomicznych posiadających stosowne zezwolenia.
 7. Palenia tytoniu w pawilonach i pomieszczeniach dla zwierząt oraz w innych miejscach oznaczonych zakazem palenia.
 8. Wnoszenia, wprowadzania/prowadzenia oraz jazdy na rowerach, rowerkach biegowych, wrotkach, rolkach, deskorolkach, hulajnogach itp.*
 9. Wnoszenia i używania dronów, wnoszenia/wprowadzania zabawek i pojazdów zdalnie sterowanych.
 10. Zaśmiecania i niszczenia terenów zielonych (trawników, kwietników, drzew i krzewów).
 11. Wprowadzania/wnoszenia psów i innych zwierząt. Nie dotyczy psów asystujących.
 12. Prowadzenia działalności handlowej, usługowej i akwizycyjnej bez zgody Dyrekcji Śląskiego Zoo.
 13. Wjazdu samochodami bez odpowiednich upoważnień i przepustek.

*- za pojazdy pozostawione w stojakach, Zoo oraz WPKiW S.A. nie ponosi odpowiedzialności

III. Bezpieczeństwo zwiedzających:

 1. Ogród zoologiczny zwiedzać można, poruszając się jedynie po alejkach spacerowych.
 2. Należy bezwzględnie przestrzegać uwag i zaleceń pracowników ogrodu zoologicznego, służb porządkowych oraz stosować się do informacji umieszczonych na tablicach ostrzegawczych i informacyjnych umieszczonych przy obiektach i wybiegach zwierząt.
 3. Zwiedzającym nie wolno wchodzić na barierki i ogrodzenia, przechodzić za nie oraz sadzać na nich dzieci.
 4. Zabrania się wspinania na obiekty, eksponaty oraz kaskadę wodną w kotlinie dinozaurów.
 5. Zabrania się kąpania w zbiornikach wodnych.
 6. Zakazane jest wchodzenie na zaplecza wybiegów dla zwierząt oraz zaplecza.
 7. Opiekunowie wycieczek zobowiązani są do aktywnego nadzoru nad grupą, a rodzice/opiekunowie do sprawowania opieki nad dziećmi.
 8. Zakazane jest pozostawianie dzieci bez nadzoru.
 9. Zwiedzający odpowiadają za wszelkie szkody i straty powstałe z ich winy oraz z winy dzieci pozostających pod ich opieką.
 10. Śląskie Zoo nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe z winy zwiedzających.
 11. Niestosowanie się do Regulaminu lub poleceń obsługi ŚOZ może skutkować wezwaniem odpowiednich służb lub wyprowadzeniem z terenu obiektu.

Map