LeftLeftLeft
Menu dostępności
Slide image

Misja zoo

Dla wielu osób ogród zoologiczny stanowi przede wszystkim miejsce, w którym zobaczyć można egzotyczne gatunki zwierząt. Misja dzisiejszych ogrodów zoologicznych jest jednak o wiele szersza.

Misją współczesnych ogrodów zoologicznych jest przede wszystkim ochrona ginących gatunków zwierząt. Dzięki działalności polegającej na ochronie gatunków ex situ (poza miejscem ich naturalnego występowania) oraz włączaniu się w ich ochronę in situ (w naturalnym środowisku), zyskujemy możliwość ocalenia ich dla przyszłych pokoleń. Jest to olbrzymia szansa dla zachowania naturalnej różnorodności gatunkowej naszej planety. Poprzez prowadzenie hodowli oraz czynny udział w badaniach naukowych, ogrody zoologiczne stają się żywymi bankami genów, pozwalającymi na zasilenie a nawet całkowite odtworzenie dzikich populacji. Dla gatunków wymarłych w naturze, ogrody zoologiczne stanowią jedyną możliwość przetrwania - uczestnictwo w programach reintrodukcji umożliwia ponowne wprowadzenie wymarłych gatunków do ich naturalnego środowiska. Jesteśmy świadomi ciążącej na nas odpowiedzialności i nie pozostajemy obojętni w swoich działaniach, dlatego śląskie zoo od wielu lat uczestniczy m.in. w Europejskim Programie Hodowlanym (EEP), którym objęte są obecnie 34 z prezentowanych gatunków. Należą do nich między innymi nosorożce białe, bieliki, gepardy czy też żyrafy siatkowane i słonie indyjskie. Dla 18 gatunków prowadzone są również Europejskie Księgi Rodowodowe (ESB) a prawie 100 gatunków objętych jest Konwencją o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Zagrożonymi Wyginięciem (CITES). Dla wszystkich gatunków znajdujących się w kolekcji ogrodu prowadzimy pełną dokumentację hodowlaną w ramach baz światowych danych hodowlanych ZIMS. Na polu hodowlanym i nie tylko, współpracujemy także z innymi ogrodami zoologicznymi w kraju, jak i za granicą - od 1993 r. śląskie zoo jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (EAZA) oraz od 2018 r. Euro-Azjatyckiego Regionalnego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (EARAZA).


Mając na celu zarówno zachowanie i ochronę gatunków ginących, jak i podniesienie dobrostanu zwierząt żyjących w hodowlach i ogrodach zoologicznych, bierzemy czynny udział w badaniach naukowych. Na tym polu współpracujemy z polskimi, jak i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i uczelniami wyższymi uczestnicząc czynnie w prowadzonych przez nie projektach.

Dla wielu osób ogród zoologiczny stanowi przede wszystkim miejsce, w którym zobaczyć można egzotyczne gatunki zwierząt. Taki punkt widzenia wynika z pierwotnych funkcji zwierzyńców, z których wywodzą się dzisiejsze ogrody zoologiczne. Śląski Ogród Zoologiczny stanowi ważna atrakcję turystyczną na mapie Górnego Śląska, o czym świadczy jego niesłabnąca popularność. Dzięki lokalizacji na terenie Parku Śląskiego, dla okolicznych mieszkańców śląskie zoo jest miejscem rodzinnych spacerów i aktywnego wypoczynku. Korzystając z tej okoliczności, prowadzimy również działalność edukacyjną, opierającą się nie tylko na prezentacji rodzimych i obcych gatunków zwierząt, ale również kształtując odpowiednie postawy społeczne wśród gości ogrodu. Poprzez szeroką działalność edukacyjną staramy się budować świadomość, że to od naszych codziennych wyborów i zachowań zależy przyszłość wielu gatunków zwierząt na całym świecie.

Map