LeftLeftLeft
Menu dostępności
Slide image
25Kwi2022

Zmiana cennika biletów

Od 1 maja 2022 r. wprowadzamy nowy cennik biletów wstępu.

Po pięciu latach funkcjonowania dotychczasowego cennika biletów wstępu do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, nadszedł czas na jego aktualizację. Nowy cennik będzie obowiązywał od dnia 1 maja. Do 30 kwietnia bilety wstępu będzie można zakupić w cenach zgodnych z dotychczasowym cennikiem. Bilety zakupione i niewykorzystane do 30 kwietnia 2022 r. z dniem 1 maja utraca ważność. Ich wykorzystanie będzie możliwe jedynie za dopłatą różnicy cen.

W nowym cenniku oprócz zmian cen samych biletów, zmianie uległy okresy ich obowiązywania – bilety „posezonowe” w niższych cenach obowiązywać będą od listopada do końca lutego (dotychczas do końca marca). Bilety „0” oraz środowe zniżki dla seniorów zastąpione zostały „biletem z 1 zł”. Karnety roczne będą karnetami imiennymi.

Nowy cennik obowiązujący od 1 maja 2022 r.

cennik.jpg

*Prawo do zakupu biletu ulgowego w cenie 13 zł posiadają:

 1. Dzieci po ukończeniu 3-go roku życia,
 2. Uczniowie szkół podstawowych, dziennych szkół ponadpodstawowych oraz studenci szkół wyższych (do ukończenia 26 roku życia) za okazaniem ważnej legitymacji,
 3. Członkowie NSZZ „Solidarność” na podstawie legitymacji członkowskiej (byli posiadacze „Karty Grosik”),
 4. Emeryci i renciści,
 5. Opiekunowie lub przewodnicy wycieczek dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

**Prawo do zakupu biletu za 1,- zł posiadają:

 1. Dzieci do ukończenia 3-go roku życia,
 2. Osoby niepełnosprawne,
 3. Osoby niepełnosprawne wraz z jednym opiekunem osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności wymagające opieki,
 4. Osoby dorosłe po ukończeniu 70 roku życia,
 5. Jeden opiekun na 10 dzieci w wycieczkach przedszkolnych i szkolnych,
 6. Dzieci do ukończenia szkoły podstawowej z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka w dniu 1 czerwca.

Oferta dla grup zorganizowanych

Zmianie ulegnie również cennik i zasady opłat za dodatkowe usługi edukacyjne, jakie oferujemy grupom zorganizowanym.

Od 1 maja 2022 r. każdy z uczestnicy grupy zorganizowanej zobowiązani będą wykupić bilet wstępu do zoo zgodnie z cennikiem (bilet ulgowy lub normalny) oraz uiścić opłatę od grupy za uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych lub zwiedzanie zoo z przewodnikiem.
Grupa zorganizowana może liczyć maksymalnie 30 osób. W przypadku większych grup nastąpi podział na mniejsze podgrupy – za każdą z nich uiścić należy osobną opłatę.

grupy.jpg

Rezerwacja zwiedzania zoo z przewodnikiem odbywa się przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: https://slaskiezoo.pl/educational/zwiedzanie-zoo-z-przewodnikiem/434
Organizacja warsztatów edukacyjnych została tymczasowo zawieszona.