LeftLeftLeft
Menu dostępności
Slide image
20Wrz2023

Wybiegi dla rysi i rosomaków już otwarte!

Nowy obiekt został oddany do użytku 20 września 2023 r.

Tuz przy wejściu głównym do Śląskiego Zoo powstał nowy kompleks wybiegów dla gatunków palearktycznych – rysia euroazjatyckiego i rosomaka tundrowego. Obiekt został oficjalnie oddany do użytku 20 września 2023 r. W oficjalnym otwarciu udział wzięli udział: Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego Pani Urszula Koszutska oraz Dyrektor Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie Pan Marek Mitrenga.

Nowy kompleks hodowlany przeznaczony dla gatunków drapieżnych ssaków strefy palearktycznych – rosomaków tundrowych i rysi euroazjatyckich, powstał w bezpośrednim sąsiedztwie głównego wejścia do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. Obiekt zastąpił stare klatki małych ssaków drapieżnych,
które znajdowały się w tym miejscu od lat 60. ubiegłego wieku. Stare woliery, mimo usilnych starań pracowników zoo były nieestetyczne i tylko w minimalnym stopniu spełniały wymagania hodowlane. Zobaczyć w nich można było rosomaki, koty argentyński, ostronosy rude, hirary amerykańskie i pancerniki.

Budynek hodowlany dla rosomaków. Widok schodów prowadzących na taras widokowy.

Nowy budynek dla rysi i rosomaków – widok z alejki od strony bramy głównej zoo.

Jesienią 2022 r. rozpoczęła się budowa nowego obiektu. Stare woliery zostały wyburzone, a ich miejsce zajął nowoczesny obiekt, który pod względem architektonicznym nawiązuje do innych obiektów budowanych na terenie zoo w ostatnich latach. Nowy kompleks składa się z budynku hodowlanego o powierzchni użytkowej 49,95 m2, czterech wybiegów hodowlanych o powierzchniach: 781 m2, 690 m2, 208 m2 i 200 m2 oraz wybiegu buforowego. Zwierzęta obserwować można z dwóch poziomów – z alejek oraz tarasu widokowego. Część ogrodzenia zastąpiono panoramicznymi szybami ekspozycyjnymi, a na dachu budynku hodowlanego zaprojektowano taras widokowy, z którego z wysokości 5 m można obserwować wybiegi obu gatunków. Wybiegi zaprojektowane zostały tak, by maksymalnie odzwierciedlały naturalne środowisko życia prezentowanych zwierząt i były dla nich atrakcyjne. Uwzględniono odpowiednią roślinność, różne typy nawierzchni, a także miejsca do wspinania się i zbiornik wodny oraz przygotowano miejsca, w których zwierzęta mogą ukryć się przed wzrokiem zwiedzających. Dzięki temu zapewniony zostanie odpowiedni dobrostan zwierząt.

wybieg rosomaków - widok z tarasu widokowego

Nowy wybieg rosomaków – widok z tarasu widokowego.

Nowy obiekt powstał nie tylko z myślą o prezentacji rysi i rosomaków, ale także o ich aktywnej hodowli i rozrodzie. Z tego względu dla każdego z gatunków zapewniono po dwa wybiegi zewnętrzne: jednym większym, dobrze widocznym dla zwiedzających oraz jednym mniejszym – umożliwiającym oddzielenia matki z młodymi i zapewnienie im poczucia ciszy i komfortu po porodzie. Dla każdego z gatunków przewidziano także pomieszczenia wewnętrzne w budynku hodowlanym. Wnętrze budynku nie będzie dostępne dla zwiedzających – zarówno rysie, jak i rosomaki są zwierzętami zamieszkującymi północne tereny półkuli północnej, a polski klimat pozwoli na przebywanie zwierząt na wybiegu zewnętrznym przez cały rok.

Wybieg dla rysia - widok z tarasu widokowego.

Wybieg dla rysi euroazjatyckich – widok z tarasu widokowego.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 900 472,00 zł, a jej realizacja trwała niespełna rok. Wykonawcą inwestycji było PWI Wojciech Piech z Miasteczka Śląskiego. Aranżację i wystrój wybiegów wykonali pracownicy Śląskiego Ogrodu Zoologicznego.

Na kilka dni przed otwarciem nowego obiektu, na swoich wybiegach zamieszkały rosomaki. Tatyana i Thor to jedyna w polskim ogrodzie zoologicznym para hodowlana tego gatunku, która w dodatku w 2022 r. po raz pierwszy w historii polskich ogrodów zoologicznych doczekała się potomstwa. To jeden z największych sukcesów hodowlanych ostatnich lat, którym może pochwalić się załoga Śląskiego Zoo. Trójka młodych przekazana została już do innych ogrodów zoologicznych w Europie, co stanowi wkład Śląskiego Zoo w ochronę tego zagrożonego gatunku. Nowy obiekt hodowlany umożliwi dalszy rozwój hodowli rosomaków i z pewnością zaowocuje dalszymi sukcesami hodowlanymi. Druga część obiektu pozostaje tymczasowo niezasiedlona. W najbliższym czasie do zoo sprowadzona zostanie para rysi euroazjatyckich. Para hodowlana sprowadzona zostanie ze Skandynawii. Obecnie oczekujemy na możliwość ustalenia terminu transportu zwierząt, co związane jest z ich stanem zdrowia.