LeftLeftLeft
Menu dostępności
Slide image
31Gru2023

Podsumowanie Roku 2023 w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym

Rok 2023 w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym okazał się pełen fascynujących wydarzeń, innowacji i sukcesów.

Zespół ogrodu zoologicznego poświęcił się nie tylko dbaniu o dobrostan zwierząt, ale także rozwijaniu atrakcji edukacyjnych i rekreacyjnych dla odwiedzających. Oto najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia z minionego roku:

  1. Liczba gości: W 2023 roku Śląski Ogród Zoologiczny cieszył się znakomitą frekwencją, będąc miejscem niezwykłego zainteresowania dla zwiedzających. Liczba gości osiągnęła imponujący wynik, sięgając 480 tyś. osób. Ogród stał się nie tylko atrakcyjnym miejscem rekreacyjnym, ale także ważnym ogniwem edukacyjnym, zaspokajającym ciekawość zarówno dzieci, jak i dorosłych. Ten imponujący wynik potwierdza, że Śląski Ogród Zoologiczny spełnia oczekiwania zwiedzających, oferując niezapomniane wrażenia i angażując społeczność w ochronę dzikiej przyrody. Frekwencja na takim poziomie jest z pewnością powodem do dumy dla personelu ogrodu oraz dla samej społeczności, która aktywnie uczestniczy w tych fascynujących doświadczeniach zoologicznych.
  2. Nowe Aranżacje Przestrzeni Zwierząt i modernizacja wybiegów: W ciągu roku ogromną uwagę poświęcono projektom modernizacji przestrzeni dla zwierząt, z myślą o ich lepszym samopoczuciu i zachowaniu naturalnych warunków życia. Nowoczesne koncepcje architektoniczne sprawiły, że odwiedzający mogli obserwować zwierzęta w bardziej naturalnym otoczeniu. Przebudowano m. in. ekspozycje krokodyli krótkopyskich, pand małych oraz mar patagońskich.
  3. Otwarcie i budowa nowych pawilonów ekspozycyjnych: Otwarcie i budowa nowych wybiegów dla zwierząt stanowi istotny krok w rozwinięciu infrastruktury wystawienniczej, umożliwiając doskonalenie warunków życia i prezentacji różnorodnych gatunków zwierząt. Nowe pawilony zapewniają innowacyjne i zoologicznie zoptymalizowane środowisko, dostosowane do potrzeb każdej grupy zwierząt. Ekspozycje zostały zaprojektowane w sposób edukacyjny, prezentując nie tylko różnorodność przyrody, ale również kwestie związane zochroną środowiska i ochroną zagrożonych gatunków. W rezultacie, otwarcie i budowa nowych pawilonów ekspozycyjnych dla zwierząt stanowi ważny krok w kierunku tworzenia nowoczesnych, przyjaznych dla zwierząt przestrzeni, jednocześnie spełniając cel edukacyjny i społeczny poprzez angażowanie odwiedzających w troskę o środowisko naturalne. Wśród nowych inwestycji pojawiły się m. in. nowa lwiarnia oraz wybieg dla rosomaków i rysia. Do użytku oddano zaś Woliery dla kuraków leśnych, tj. cietrzewi i głuszców.
  4. Otwarcie Pawilonu Lasu Deszczowego Ameryki Południowej: Na osobną wzmiankę zasługuje otwarcie dla zwiedzających długo wyczekiwanej inwestycji jaką był Pawilon Lasu deszczowego Ameryki Południowej. W tej unikatowej przestrzeni ekspozycyjno-zoologicznej, zainspirowanej bujnymi lasami deszczowymi Ameryki Południowej, zwiedzający mają możliwość zanurzenia się w niezwykłym świecie egzotycznych roślin i zwierząt. Pawilon oferuje niezapomniane doświadczenie obserwacji wielobarwnych ptaków, dzikich ssaków i fascynujących gatunków gadów, przenosząc gości w odległe rejony kontynentu południowoamerykańskiego. To innowacyjne przedsięwzięcie wzbogaca ofertę edukacyjną ogrodu zoologicznego, propagując jednocześnie ochronę unikalnej bioróżnorodności i podkreślając znaczenie dbałości o środowisko naturalne. Pawilon Lasu Deszczowego stanowi ważny krok w kreowaniu świadomości ekologicznej i zaprasza wszystkich miłośników natury do fascynującej podróży przez jedno z najbardziej tajemniczych ekosystemów świata.
  5. Narodziny Rzadkich Gatunków: W 2023 roku udało się zarejestrować narodziny kilku młodych przedstawicieli rzadkich gatunków. To wyjątkowe zdarzenie jest nie tylko sukcesem w dziedzinie hodowli, ale również ważnym krokiem w procesie ochrony zagrożonych gatunków. W tym roku udało się zarejestrować narodziny kilku młodych przedstawicieli rzadkich gatunków w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym, co stanowi nie tylko triumf dla placówki, ale również istotny krok w globalnych działaniach na rzecz ochrony różnorodności biologicznej. Wśród nowych mieszkańców ogrodu można wymienić lwy angolskie, pigmejki, pingwiny peruwiańskie, agamy kołnierzaste oraz żyrafę siatkowaną. To niezwykłe zjawisko nie tylko zwiększa różnorodność populacji w ogrodzie zoologicznym, ale także przyczynia się do rozszerzenia genetycznej puli tych gatunków, co ma kluczowe znaczenie dla ich długoterminowego przetrwania.
  6. Sprowadzenie nowych gatunków: Ogrodowi Zoologicznemu udało się powiększyć kolekcję o nowe gatunki. Sprowadzono między innymi koba Defassa, Phelsumy klemmeri, oryksy południowe, tamarynę cesarską, wyjce, ptaki, pająki, ryby, koralowce, płazy, gady. Wprowadzenie tych nowych mieszkańców do Ogrodu Zoologicznego nie tylko poszerza wiedzę społeczeństwa na temat różnorodności biologicznej, lecz także stanowi ważny wkład w programy ochrony i zachowania zagrożonych gatunków. Ta inicjatywa podkreśla zaangażowanie Chorzowskiego zoo w utrzymanie ekosystemów i edukację społeczną w dziedzinie ochrony przyrody.
  7. Zajęcia Edukacyjne: Ogromny nacisk położono na edukację odwiedzających. Zorganizowano liczne zajęcia i aktywności edukacyjne w których więziło aktywny udział ponad 5 000 osób, podczas zajęć specjaliści z ogrodu zoologicznego dzielili się wiedzą na temat zachowań zwierząt, ich ekologii oraz potrzeby ochrony różnorodności biologicznej. Po przerwie spowodowanej sytuacją epidemiologiczną, ogrodowe zajęcia edukacyjne w pawilonie dydaktycznym powróciły, umożliwiając dzieciom i młodzieży zdobywanie wiedzy o świecie zwierząt. Dodatkowo Śląski Ogród Zoologiczny był miejscem licznych wydarzeń i imprez, takich jak ferie zimowe, Dzień Dziecka czy Mikołajki, które przyciągnęły tłumy zwiedzających, tworząc przyjemną oraz rodzinną atmosferę.
  8. Nowoczesne Technologie w Usługach Gości: Wprowadzenie nowoczesnych technologii ułatwiło odwiedzającym korzystanie z ogrodu zoologicznego. Śląski Ogród Zoologiczny, dążąc do doskonalenia doświadczenia odwiedzających, wprowadził nowoczesne biletomaty, umożliwiające szybkie i wygodne zakupienie biletów, co eliminuje konieczność oczekiwania w kolejkach. To rozwiązanie sprzyja płynniejszemu przepływowi zwiedzających, co wpływa pozytywnie na ich komfort. Dodatkowo, w ramach modernizacji infrastruktury, otwarta została nowa brama przy budynku dyrekcji. To nowoczesne wejście nie tylko stanowi estetyczne uzupełnienie architektury ogrodu zoologicznego, ale także zapewnia bardziej funkcjonalny dostęp do terenu, ułatwiając orientację dla przyjezdnych.
  9. Obchody Jubileuszu 65-lecia ZOO: Rok 2023 był szczególny, gdyż obchodziliśmy 65-lecie istnienia Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. Z tej okazji zorganizowano szereg wydarzeń i atrakcji dla gości, celebrowanych w atmosferze radości i dumy z osiągnięć ogrodu. Odwiedzający mieli możliwość uczestniczenia w różnorodnych atrakcjach, takich jak pokazy edukacyjne, warsztaty dla dzieci, a także wyjątkowe prezentacje i wystawy tematyczne. Obchody Jubileuszu nie tylko dostarczyły niezapomnianych wrażeń zwiedzającym, ale także podkreśliły istotną rolę placówki w promowaniu świadomości ekologicznej i troski o środowisko naturalne. Wydarzenie to stanowiło inspirujący przypomnienie o konieczności współpracy społeczeństwa na rzecz ochrony dzikiej przyrody i zachowania równowagi ekologicznej na naszej planecie.
  10. Ćwiczenia Procedury na Wypadek Ucieczki Zwierzęcia: Dbając o bezpieczeństwo odwiedzających, przeprowadzono ćwiczenia procedury na wypadek ucieczki zwierzęcia na przykładzie pantery śnieżnej. Podjęte działania miały na celu przetestowanie efektywności procedur ewakuacyjnych oraz przygotowanie personelu do szybkiej i skutecznej reakcji w przypadku potencjalnego zagrożenia. Podczas ćwiczeń zwrócono szczególną uwagę na koordynację działań między różnymi służbami, personelem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo oraz pracownikami obsługującymi zwierzęta. Poprzez symulację realistycznej sytuacji ucieczki pantery śnieżnej, załoga obiektu miała okazję przetestować procedury alarmowania, ewakuacji, a także środki zabezpieczające. To zaawansowane przygotowanie miało na celu skrócenie czasu reakcji oraz ograniczenie potencjalnych zagrożeń dla personelu i odwiedzających. Przeprowadzone ćwiczenia są integralną częścią systemu zarządzania bezpieczeństwem obiektu, pozwalając na stałe doskonalenie procedur i adaptację do zmieniających się warunków. Dzięki takiemu podejściu instytucja demonstrowała swoje zaangażowanie w zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa dla wszystkich, którzy korzystają z obiektu.

Podsumowując, rok 2023 w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym był czasem intensywnej pracy na rzecz dobra zwierząt, edukacji społeczeństwa i ochrony środowiska. Dzięki zaangażowaniu personelu oraz wsparciu odwiedzających udało się osiągnąć wiele sukcesów, które pozostawią trwały ślad w historii ogrodu zoologicznego.