LeftLeftLeft
Menu dostępności
Slide image
02Lis2023

Narodziny lwów

W Śląskim Ogrodzie Zoologicznym urodziły się cztery kocięta lwa angolskiego

Lwy afrykańskie (Panthera leo) żyją w większości Afryki Subsaharyjskiej, z wyjątkiem siedlisk pustynnych i lasów deszczowych. Zwierzęta te zostały kiedyś wytępione w Republice Południowej Afryki, gdzie ich niewielkie populacje pozostały w Parkach Narodowych Kruger i Kalahari Gemsbok oraz prawdopodobnie na innych obszarach chronionych. Lwy zamieszkiwały niegdyś całą południowo-zachodnią Azję i północną Afrykę. Współcześnie występują tylko w Afryce, gdzie są narażone na wyginięcie i szczątkowo w Indiach, gdzie ich stan liczebny określony został jako krytyczny. Wielu taksonomów twierdzi, że istnieje pięć podgatunków lwów afrykańskich. Każdy podgatunek jest identyfikowany według regionu geograficznego - lwy senegalskie Panthera leo senegalensis, lwy angolskie P. l. bleyenberghi, lwy południowoafrykańskie P. l. krugeri, lwy masajskie P. l. massaicus i lwy azjatyckie P. l. persica. Śląski Ogród Zoologiczny zamieszkują przedstawiciele lwów angolskich.

Budowa nowej lwiarni pozwoliła na aktywne rozpoczęcie uczestnictwa w programie hodowlanym lwów – Śląskie Zoo tym samym staje się trzecim na świecie ogrodem zoologicznym rozmnażającym lwy angolskie, co znacząco wspomoże pulę genową i zwiększy ilość osobników tego podgatunku. W przeciągu ostatnich 3 lat śląskie zoo zaczęło aktywnie uczestniczyć w programach hodowlanych drapieżników (gepardów oraz od 5.11.2021 r. panter śnieżnych, oraz rosomaków tundrowych). Jednostki rozmnażające lwy należą do elitarnej światowej czołówki ogrodów zoologicznych. Dołączenie ŚOZ do tej prestiżowej grupy pozwoliło na zwiększenie renomy Śląskiego Zoo, podniesienie jego konkurencyjności i atrakcyjności na tle innych ogrodów zoologicznych. Powyższe działania ochroniarskie są niezbędne dla ocalenia istnienia tego podgatunku.

Jak wyżej wspomniano lwy angolskie są podgatunkiem zagrożonego wyginięciem lwa afrykańskiego. Szacuje się, że populacja lwów zmniejszyła się o około 43% w ciągu ostatnich 21 lat. Liczebność kilku podgatunków utrzymuje się na stabilnym poziomie, w tym jedyna pozostała subpopulacja w Azji i kilka w południowej Afryce. Mimo to w rejonach o niższym statusie ekonomicznym subpopulacje lwa są narażone na upadek, lub całkowite wyginięcie. Wśród zwierząt szczególnie zagrożonych znajdują się osobniki należące do podgatunku - lwy angolskie P. l. bleyenberghi. Ocena dokładnej liczebności ich populacji w naturze nie jest możliwa, ze względu na skomplikowaną sytuację polityczną na terenach państw, gdzie zamieszkują te zwierzęta oraz trudną sytuację materialną tamtejszej ludności. Warto jednakże zauważyć, że nie tylko w naturze podgatunek ten stanowi rzadkość, ale w ogrodach zoologicznych również. We wszystkich ogrodach na świecie przebywa obecnie zaledwie 77 przedstawicieli tej subpopulacji, z czego 73 w Europie. Rozród tych zwierząt prowadzony jest w zaledwie dwóch jednostkach, co powoduje, że w ciągu najbliższych 10 lat podgatunek może całkowicie zniknąć z ogrodów zoologicznych. Taka sytuacja istotnie wpływa na ryzyko całkowitego wyginięcia lwów angolskich, gdyż uniemożliwia potencjalne zasilenie wyniszczonej populacji żyjącej w naturze, osobnikami z ogrodów zoologicznych. Malejąca liczba osobników zdolna do rozrodu stanowiła ważną przesłankę dla naszego zoo do podjęcia działań związanych z rozmnażaniem tego podgatunku lwa. Odsunięcie tej decyzji w czasie było niemożliwe w dużej mierze ze względu na wiek zwierząt.

Nowoczesny kompleks dla lwów budowany jest w sąsiedztwie wybiegu tygrysów, gdzie dawniej znajdował się wybieg antylop. Pawilon został zaprojektowany i dostosowany do potrzeb tych zagrożonych zwierząt. Lwy dostaną do dyspozycji budynek hodowlany o powierzchni użytkowej 320,29 m2 z odpowiednim zapleczem technicznym, cztery pomieszczenia hodowlane oraz dwa pomieszczenia ekspozycyjne z przestronnymi szybami. Jedno z pomieszczeń będzie zaadaptowane pod przeprowadzanie treningów medycznych. Nowa ekspozycja zawierać będzie również kompleks wybiegów zewnętrznych o łącznej powierzchni ok. 4000 m2, pozwalających na czasowe oddzielenie matki z młodymi od samca. Zwiedzający będą mieli możliwość oglądać dzikie koty przez cały rok dzięki przeszkleniom umożliwiającym spoglądanie na wybieg wewnętrzny, gdzie zwierzęta będą przebywać w razie niepogody oraz zimą.

Na obecna chwilę w Śląskim zoo eksponowane są trzy osobniki lwa angolskiego. Stado lwów składało się do tej pory z jednego samca i dwóch samic; Moxico, który przyjechał do chorzowskiego Zoo 12 listopada 2021 r. Samiec ten urodził się 01.12.2018 r. w Ogrodzie Zoologicznym w Lizbonie (Portugalia). Anoona – samica urodzona 29 grudnia 2017 r., przyjechała do ŚOZ z Brna 18.03.2021 r. oraz Kaasai urodzona 17 lutego 2011r. Moxico i Anoona w dniu 2 września 2023 r. powitały na świecie cztery lwiątka dwie – 2 samiczki i 2 samców. Młode w wieku 8 - 9 tygodni zostaną po raz pierwszy zaszczepione przeciwko panleukopenii, caliciwirusowi i herpeswirusowi. Szczepienia zostaną powtórzenie po trzech, czterech tygodniach. Ze względu na wrażliwość kociąt, nie będą one widoczne dla zwiedzających na wybiegu zewnętrznym, gdyż chcemy im zapewnić jak najlepsze warunki do dalszego rozwoju.