LeftLeftLeft
Menu dostępności
Slide image
12Kwi2023

Konkurs plastyczny – Ekowybieg

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Zaplanuj idealny wybieg dla jednego z naszych zwierzaków i przygotuj jego model. Używając zwykłych odpadów, skonstruuj kolorowy oraz pomysłowy dom dla ulubionego gatunku.

Na czym polega zadanie konkursowe?

Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować przestrzenną pracę plastyczną – model Ekowybiegu
z wykorzystaniem surowców wtórnych tj.: torebek foliowych, makulatury, puszek, kapsli, zakrętek, plastikowych butelek, kartonów po mleku lub soku, itp. Praca nie może przekraczać 30 cm szerokości i 40 cm wysokości.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Uczniowie szkół podstawowych z terenu województwa śląskiego. Uczestnicy mogą się zgłaszać do konkursu za pośrednictwem szkoły, do której uczęszczają. Każdy uczestnik może nadesłać na Konkurs tylko jedną pracę wykonaną samodzielnie.

Do kiedy i gdzie należy dostarczyć prace?

Konkurs trwa od 12.04.2023 do 19.05.2023 r., decyduje data wpływu do zoo!! Prace należy wysłać na adres: Śląski Ogród Zoologiczny Sekcja Dydaktyki i Promocji, Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7, 41-501 Chorzów z dopiskiem „Konkurs Plastyczny – Ekowybieg” lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora.

Jakie są warunki uczestnictwa?

Aby wziąć udział w konkursie, należy dostarczyć do zoo pracę konkursową oraz zaklejoną kopertę z notą o autorze i podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Całość powinna być opisana jednakowym godłem (znakiem) słownym, umożliwiającym identyfikację autora danej pracy. Prac zgłaszanych do Konkursu nie należy podpisywać imieniem i nazwiskiem autora; nie wolno także przyklejać do nich wypełnionych kart zgłoszeniowych.

Jakie kryteria będą brane pod uwagę?

Na ocenę prac konkursowych wpływać będzie pomysłowość, sposób wykonania oraz zgodność z tematem konkursu.

Kiedy i gdzie będą podane wyniki konkursu?

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora do 01 czerwca 2023 r.
Zachęcamy do udziału, na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody !!

Do pobrania

Regulamin konkursu Ekowybieg

karta zgłoszeniowa Ekowybieg