LeftLeftLeft
Menu dostępności
Slide image
15Lis2022

Konkurs na kartkę bożonarodzeniową

Na zgłoszenia czekamy od 15.11 do 02.12.2022

Zapraszamy do udziału w konkursie na kartkę bożonarodzeniową.

Na czym polega zadanie konkursowe?
Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować pracę plastyczną - kartkę bożonarodzeniową wybraną przez siebie techniką, w formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A3. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.


Kto może wziąć udział w konkursie?
Uczniowie szkół podstawowych z terenu województwa śląskiego. Uczestnicy mogą się zgłaszać do konkursu za pośrednictwem szkoły, do której uczęszczają. Każdy uczestnik może nadesłać na Konkurs tylko jedną pracę wykonaną samodzielnie, wcześniej nie nagradzaną i nie publikowaną.

Do kiedy i gdzie należy dostarczyć prace?
Konkurs trwa od 15.11.2022 roku do 02.12.2022r., decyduje data wpływu do zoo!! Prace należy wysłać na adres: Śląski Ogród Zoologiczny Sekcja Dydaktyki i Promocji, Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7, 41-501 Chorzów z dopiskiem „Konkurs Plastyczny – Kartka bożonarodzeniowa” lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora najpóźniej do 2 grudnia 2022 roku do godz. 13.00.

Jakie są warunki uczestnictwa?
Aby wziąć udział w konkursie, należy dostarczyć do zoo pracę konkursową oraz zaklejoną kopertę z notą o autorze i podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Całość powinna być opisana jednakowym godłem (znakiem) słownym, umożliwiającym identyfikację autora danej pracy. Prac zgłaszanych do Konkursu nie należy podpisywać imieniem i nazwiskiem autora; nie wolno także przyklejać do nich wypełnionych kart zgłoszeniowych. W przypadku prac wysyłanych wspólnie przez grupę autorów, każdej z nich winna towarzyszyć oddzielna koperta z notą o autorze.

Jakie kryteria będą brane pod uwagę?
Na ocenę prac konkursowych wpływać będzie pomysłowość, sposób wykonania oraz zgodność z tematem konkursu.
Kiedy i gdzie będą podane wyniki konkursu?
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora do 10 grudnia 2022r.
Zachęcamy do udziału, na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody !!

Do pobrania:

Regulamin konkursu

Karta zgłoszeniowa